PROJEKTIKotlarna Dob

Kotlarna Dob

Podjetje Energetika Šentrupert se ukvarja s proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje in je razvila učinkovit sistem lokalne samooskrbe z energijo. V okviru tega se je pred kratkim zaključila gradnja energetskega projekta - izgradnja kotlarne na lesne sekance za ogrevanje celotnega kompleksa zaporov na Dobu. Gre za prvi večji projekt med ministrstvom in lokalno skupnostjo, konkretno Občino Šentrupert, ki je tudi 100-odstotni lastnik Energetike Šentrupert. Z novo pridobitvijo se bo največji državni zaporski kompleks ogreval na obnovljiv vir energije in pri tem zmanjšal strošek ogrevanja.

Projekt, dokončan v petih mesecih, je ocenjen na skoraj milijon in pol, polovico sredstev pa smo pridobili iz Evropske unije. Gre za projekt, ki je bil realiziran ob zglednem sodelovanju lokalne skupnosti in Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, ki deluje pod okriljem Ministrstva za pravosodje.


Kogeneracija Dob

Projekt kogeneracije – soproizvodnja toplotne in električne energije z uporabo lesnih sekancev je energetski projekt na obnovljive vire energije in pomeni nadaljevanje uresničevanja strategije Občine Šentrupert o energetski samooskrbi lokalne skupnosti. Cilj tega projekta je tudi vzpodbuditi gospodarjenje z gozdovi v lokalnem okolju. Občina Šentrupert razvija projekt Lesno predelovalnega centra Šentrupert, kjer bo na približno 5 ha nastala proizvodnja predelave lesa. Pri predelavi in proizvodnji bo nastajal tudi lesni odpad, ki bo koristno uporabljen v cca. 2 km oddaljenih Zavodu za prestajanje kazni na Dobu za proizvodnjo toplotne in električne energije.

Pri sistemih soproizvodnje toplotne in električne energije (kogeneracije) pretvarjamo notranjo energijo goriva v električno energijo preko vmesne energije. Praviloma je to mehanska energija vrtečih se delov motorjev oz. turbin. Le-ti poganjajo električni generator, ki proizvaja električno energijo. Pri pretvorbi notranje energije goriv v mehansko energijo se sprosti velika količina toplote, ki jo lahko zajamemo in koristno uporabimo. To je tudi osnovna razlika med kogeneracijo in ločeno proizvodnjo električne energije: koristna uporaba toplote, ki nastane pri proizvodnji električne energije.

Kogeneracija prinaša občutne prihranke primarne energije in zmanjšuje emisije CO2 v ozračje. Dejansko gre v sistemih kogeneracije za elektrarne, ki pa za razliko od konvencionalnih elektrarn v procesu nastalo toploto zajamejo in jo koristno uporabijo. V tem primeru je torej toplotna energija pravzaprav stranski izdelek, ki ga je mogoče koristno uporabiti, sam model pa torej ni v tolikšni meri odvisen od končne cene toplotne energije za porabnika. To pomeni, da je preko kogeneracije mogoče doseči bistveno bolj ugodne in stabilne cene toplotne energije, saj je prodaja nastale električne energije dolgoročno zagotovljena z nakupom s strani države.Piškotki in pravno obvestilo